صفحه اصلی بازاریابی نهال بازاریابی نسیم قوانین راهنما درباره ما تماس با ما
محصول شماره یم
قیمت :15000تومان
محصول شماره یم
قیمت :15000تومان

محصولات


تمامی محصولات کار دست استادکاران این رشته تخصصی میباشدو توجه داشته باشید محصولی را که خریداری مینمایید مشابه آن دیگر وجود ندارد و فقط ابعاد و اندازه ها یکی میباشد و بدلیل متفاوت بودن چوبها انتظار همان عکس محصول را نداشته باشید.

ضریب محصولات ارتباط مستقیم با امتیاز یا نفرات شما دارد

بدین صورت که در بازاریابی نهال هر ضریب یک نفر و در بازاریابی نسیم هرضریب 10 امتیاز مستقیم و5 امتیاز غیر مستقیم برای شما منظور میگردد.

 

محصولات ضریب یک

+

محصولات ضریب دو

+

محصولات ضریب سه

+